Hem

Välkommen till Pingstkyrkan

Gudstjänst

Vi firar Gudstjänst nästan varje söndag förmiddag.
Gudstjänsterna innehåller sång, bön, undervisning, bibelläsning och tillfälle för förbön.

Under skolåret har vi avskilt en stund speciellt för barnen i gudstjänsten, sedan går de till söndagsskolan.
Efter gudstjänsten turas vi om varje vecka att bjuda varandra på en enkel fika.

Gudstjänst 21/2 Tro
Lovsångsgudstjänst 14/2-21