Hem

Välkommen till Pingstkyrkan

Gudstjänst

Vi firar Gudstjänst nästan varje söndag förmiddag.
Gudstjänsterna innehåller sång, bön, undervisning, bibelläsning och tillfälle för förbön.

Oftast har vi söndagsskola i samband med gudstjänst.
Efter gudstjänsten turas vi om varje vecka att bjuda varandra på en enkel fika.

Gudstjänst 21/2 Tro
Lovsångsgudstjänst 14/2-21